телефони    02 440 03 34    032 30 64 64

Цената на тази конфигурация е 1260 лв с ДДС, монтиранa на автомобила