телефони    02 440 03 34    032 30 64 64

Цената на тази конфигурация е от 2940 лв с ДДС, монтиранa на автомобила