телефони    02 440 03 34    032 30 64 64

Цената на тази конфигурация е от 2200 лв за 4 цилиндров автомобил и 2999 лв за 6 цилиндров , с ДДС, монтиранa на автомобила