телефони    02 440 03 34    032 30 64 64
НАРЕДБА № Н-32 за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства
НАРЕДБА № Н-3  за изменение в
конструкцията на регистрираните пътни превозни
средства
 
Правило 67R01- пропан-бутан
Правило R110-метан
Наредба I 45