тел.:02 440 03 34     032 30 64 64

 СОФИЯ  УЛ."Кап. Д.СПИСАРЕВСКИ" 28         ПЛОВДИВ  УЛ."ЦАР СИМЕОН" 66

ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

В сервизите на фирма БРЦ България  Вие можете да получите квалифицирана , бърза и качественна услуга. Всички системи и компоненти са сертифицирани по последните изисквания на българското и европейско законодателство.

По-долу можете да се запознаете с гаранционните условия на монтираните от нас системи.

Гаранционни Условия

за експлоатация на автомобилна газова система.

Гарационната карта е съпътстващият документ , удостоверяващ датата на монтаж и типа система.

I. Гаранционният срок на експлоатация на автомобилната система газов инжекцион Sequent е 24 месеца от датата на монтажа.  За таксиметрови автомобили  гаранцията се ограничава до 100 000 км пробег.

II.Гаранционното обслужване важи в следните случаи:

Повреда или отказ на някои от детайлите или възлите по газовата система в режима на експлоатация.

Дефект, възникнал вследствие на неправилен монтаж от страна на техника.

IІІ. Условия на гаранцията

За да е валидна гаранцията на инжекторите, при газовите инжекциони системи смяната на филтъра за  газова фаза се извършва на всеки 10 000 км. в оторизиран сервиз с задължително вписване на в гаранционната карта на датата, километрите и името на механика извършил смяната.

При  инжекционните автомобили  не се спира работата на бензиновата помпа на автомобила (ако помпата е спряна, има опастност от блокиране на бензиновите инжектори). Бензиновият резервоар  трябва да бъде пълен с бензин  минимум на  ¼. В противен случай има опастност от изгаряне на  бензиновата помпа. Този дефект не се признава за гаранционен, ако автомобилът е оставен с по-малко бензин.

Смяната на запалителните свещи и кабели се извършва в оторизираните сервизи на максимум 30 000 км. пробег.

Необходимо е автомобилът да преминава редовно в определения срок през годишен преглед на газовата система през оторизиран технически пункт за газови уредби. Автомобилът се предава на клиента с извършен първоначален преглед.

Гаранцията на автомобила важи само ако гаранционната поддръжка на газовата система се извършва в сервизи на БРЦ България или оторизираните  от БРЦ България газ-сервизи в страната (виж списъка с оторизирани сервизи)

Клиентът декларира, че направените конструктивни промени по автомобила във връзка с монтажа на газовата система са по негово желание.

  ІV. Гаранционното обслужване не покрива следните случаи:

- Правен е опит да се отстрани дефекта в неоторизиран сервиз

- Почистване на редуктора,отпушване на тръби или смяна на газов филтър вследствие на експлотация през гаранционния период.

- При установяване на повреда, която не е свързана с газовата уредба.

Когато не са спазени условията за правилна експлоатация на газовата система.

- В следствие на пожар,наводнение или късо съединение или непреодолими сили, несвързани с газовата уредба.

- Зареждане с некачествена газ, която води до загуба на мощност или дефектиране на системата.

- Повредена  електрическа инсталация на автомобила, неправилно включване на акумулатора или пренапрежение от  генератора на автомобила.

 

 

 

 
X

Парола:

Грешна парола