телефони    02 440 03 34    032 30 64 64
ОТОРИЗИРАНИ СЕРВИЗИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА НОВИ ДИЛЪРСКИ АВТОМОБИЛИ 
ЗА СИСТЕМИ BRC