Sequent Direct Injection

Система за пропан бутан за автомобили с директно впръскване

Компоненти

Системата BRC SDI 2.0/3.0 представя решението на BRC за съвременните автомобили с директно впръскване за конверсия на пропан-бутан. Системата е създадена да гарантира най-добрата ефективност и надеждност, запазвайки динамичните показатели. Отговаря на най-високите еко стандарти и хомологации.

SDI ECU

Електронен блок за управление

BRC IN03 MY09

Газов инжектор

Genius MB

Редуктор-изпарител

One touch switch

Превключвател за гориво